hejJyttes kalender

Jätteroliga rörliga bilder från hela året som jag gjorde när jag gick i skolan.
Very funny animations from all around the year. Unfortunately everything is in Swedish.

påsk/easter påskfilm/easter movie midsommar/midsummer 2 november jul1/X-mas1 jul2/X-mas2


J ulgranen är ett barrande träd som odlas på bördig matjord i
Skåne och på Själland. Varje år skördas miljoner plantor som släpas in de svenska hemmen
där de behängs med elektriska lampor och diverse prydnadsföremål. Dessa tas emellertid av efter
ett par veckor och träden kastas ut på garageuppfarter och offentliga parkeringar. Barren brukar
dock vara kvar på de svenska golven ungefär till pingst.
(peka på granen/hold mouse over x-mas tree)